Pozvánky a podujatia
Pozvánka na zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na deň 15.7.2020

vložené: 13.07.2020
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2020

vložené: 23.06.2020
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 23.4.2020

vložené: 20.04.2020
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.3.2020

vložené: 10.03.2020
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 24.1.2020

vložené: 21.01.2020
Pozvánka na 2. čiastkovú schôdzu - Výbor pozemkového spoločenstva

vložené: 13.12.2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2019

vložené: 09.12.2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2019

vložené: 19.11.2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.11.2019

vložené: 12.11.2019
Pozvánka - Výbor pozemkového spoločenstva

Výbor pozemkového spoločenstva, združenia bývalých urbanistov a pasienkových spoločnosti v Ražňanoch pozýva všetkých členov na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2019 /štvrtok/ o 17:00 hod. v spoločenskom pavilóne


vložené: 12.11.2019