Spravodajstvo a tlačové správy

Seniori v Bardejove

[15.02.2024]      Aj tento rok sa naši seniori rozhodli prežiť jeden krásny deň spoločne a po zvážení možností sa rozhodli navštíviť Mesto Bardejov a Bardejovské kúpele. Dôvodov bolo viacero. Mesto Bardejov je prirodzeným strediskom cestovného ruchu. Mestská pamiatková rezervácia spolu s komplexom stavieb bola v roku 2020 zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva ...


27. ročník memoriálu p. Cicmana

[27.10.2023]    V nedeľu 5. augusta 2023 domáci dobrovoľný hasičský zbor usporiadal už 27. ročník memoriálu p. Cicmana. Akcia sa konala v priestoroch tréningového centra hasičov známe tiež pod názvom bývalé poľnohospodárske družstvo. Porota zložená zo skúsených funkcionárov a dlhoročných členov obcí a miest rozdelila účastníkov do troch kategórií a to: kategória ženy, muži a muži nad ...


Street workout zostava

[04.09.2023]     Obec Ražňany sa zapojila do výzvy predsedu PSK o poskytnutie dotácie v programe Šport na vybudovanie Workoutového ihriska, v ktorej bola aj úspešná. Bola jej schválené dotácia vo výške 3.000,- € s podmienkou spolufinancovania vo výške 20 %. Z prieskumu trhu najlepšiu cenovú ponuku zaslala spoločnosť Veríme v zábavu, obec vystavila objednávku na dodanie a montáž certifovaného ...


Čerešňobranie 2023

[22.07.2023] Údaje z meteorologického ústavu predpovedali na deň čerešňobrania zamračenú oblohu, dážd a chladno. Boli sme veľmi radi, že obloha bola síce pod mrakom, no dážď nás obišiel. Pri organizovaní kultúrnych podujatí konaných v exteriéri je veľmi dôležité aj počasie, a to nám vyšlo. Plný park ľudí bol toho dôkazom. Samozrejme aj propagácia akcie je ...


MDD, Ňaršanski kotlik

[17.07.2023] Aj tento rok sme využili krásne zákutia miestneho parku na organizovanie MDD . Vysoké listnaté stromy poslúžili ako tienidlo pred slnečnými lúčmi, čo hlavne vyhovovali menším deťom. Hlavné herné stanovište pre deti do 6 rokov bolo na asfaltovom ihrisku v parku a staršie deti mali športové súťaže pripravené v cirkevnej základnej škole. ...