Spravodajstvo a tlačové správy

Stavanie mája

[09.06.2023]      Svätodušné sviatky, ktoré sa slávia na 50. deň po Veľkej noci oslavujú Zoslanie Ducha svätého apoštolom. Tieto sviatky vrcholiacej jari tiež poznáme pod názvom Turíce, Letnice alebo Rusadle. S Turícami sa viaže aj veľa pekných ľudových zvykov. Na vidieku sa stavajú máje s farebnými stužkami a šatkami ozdobených briez alebo ihličnanov. ...


Deň matiek

[07.06.2023]     Druhá májová nedeľa aj tento rok patrila našim mamkám, ktoré sa zišli v spoločenskom pavilóne v nedeľné popoludnie a potešili sa z pripraveného programu detí z MŠ, CZŠ, detského folklórneho súboru HOĽANGA a folklórneho súboru ŇARŠANKA. Nechýbalo hovorené slovo, spev a tanec. Pripravené bolo aj malé občerstvenie aj s darčekom. Sme radi, že aj týmto kultúrnym programom sme ...


Sto rokov života sa dožíva náš občan

[01.06.2023] Dňa 25.4.2023 sa dožil občan našej obce p. Juraj Tuleja sto rokov života. Obec pri tejto výnimočnej príležitosti zorganizovala slávnostné stretnutie s oslávencom a jeho rodinou. Najvhodnejšie miesto stretnutia bol navrhnutý kaštieľ, v ktorom má obec zriadenú Pamätnú izbu Štefana Onderča – historická miestnosť, historické dožitie. Medzi pozvanými hosťami nechýbali riaditeľky škôl, duchovný ...


XXII. ročník prázdninového stolnotenisového turnaja

[04.04.2023]      Po dlhšej prestávke spôsobenej korona krízou sa v spoločenskom pavilóne zišli nadšenci stolného tenisu hovorovo tiež používaný názov pingpong. Vhodne navrhnutý dátum na zorganizovanie športovej akcie patrí medzi dôležitý faktor k úspešnosti účasti hráčov. Jarné prázdniny boli ideálnym termínom z dôvodu menších povinností ako v školskom roku a z tohto dôvodu je veľa ...


Obecná zabíjačka 2023

[24.03.2023]     Týždeň po obecnom plese sa spoločenský pavilón znovu naplnil našimi občanmi. Už sa netancovalo, ale jedlo a spievalo. Dôvodom bola plánovaná obecná zabíjačka, na ktorú sa tešil snáď každý už len preto, že aj táto rokmi obľúbená akcia sa konala po dlhšom čase. Treba aj povedať, že časy kedy naši otcovia ...