Spravodajstvo a tlačové správy

XXIII. ročník prázdninového stolnotenisového turnaja

[17.06.2024] Aj počas jarných prázdnin obec v spolupráci s Komunitných centrom pripravili a zorganizovali pre detí a dospelých turnaj v stolnom tenise, ktorému predchádzala príprava v podobe tréningov v poobedňajších a večerných hodinách počas celého pracovného týždňa. V sobotu si športovci zmerali sily už v riadnych turnajových zápasoch, ktoré boli rozdelené do piatich kategórii a to: dievčatá do 12 rokov, chlapci do ...


Obecná zabíjačka

[13.03.2024]     Obecný ples a obecná zabíjačka sa v tomto roku zorganizovali v jednom mesiaci a to v januári. Tieto dve veľmi obľúbené kultúrne akcie patria spolu s Čerešňobraním medzi nosné spoločenské podujatia v priebehu roka, ktoré občania radi navštevujú. Po zrekonštruovaní spoločenského pavilónu sa obecná zabíjačka presunula z priestorov obecného úradu do pavilónu z dôvodu lepšieho zázemia a priestorov. ...


Obecný ples 2024

[06.03.2024]     Hneď prvý možný termín na organizovanie obecného plesu, ktorý bol 13. januára organizátori zarezervovali spoločenský pavilón kvôli voľnému termínu hudobnej skupiny CHORUS. Z predchádzajúcich ohlasov a informácií, ktoré o skupine organizátori mali bolo zrejmé, že o zábavu bude dobre postarané. Zavážilo aj slovo kapelníka, ktorý sa zaviazal hrať do kedy sa hostia budú na ...


Mikuláš prišiel aj do Ražnian

[01.03.2024]      6. decembra v deň sv. Mikuláša sa dočkali aj deti z našej obce a Mikuláš prišiel a doniesol darčeky. Najprv navštívil kostol, v ktorom sa s deťmi zvítal a odovzdal im balíčky. Potom sa spoločne presunuli k obecnému úradu, aby mohli rozsvietiť vianočný stromček. Postupne v programe vystúpili deti z MŠ, folklórny súbor HOĽANGA a ŇARŠANKA, ktorí nám zaspievali koledy. ...


Pozemné komunikácie v obci Ražňany

[29.02.2024]     Obec Ražňany sa zapojila do výzvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod názvom projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňany z operačného programu ľudské zdroje. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali sumu 314 351, 23 €. Poskytovateľ nám poskytol finančné prostriedky 95 % z uvedenej sumy. Vo verejnom obstarávaní ...