Spravodajstvo a tlačové správy

MDD, Ňaršanski kotlik

[17.07.2023] Aj tento rok sme využili krásne zákutia miestneho parku na organizovanie MDD . Vysoké listnaté stromy poslúžili ako tienidlo pred slnečnými lúčmi, čo hlavne vyhovovali menším deťom. Hlavné herné stanovište pre deti do 6 rokov bolo na asfaltovom ihrisku v parku a staršie deti mali športové súťaže pripravené v cirkevnej základnej škole. ...


Stavanie mája

[09.06.2023]      Svätodušné sviatky, ktoré sa slávia na 50. deň po Veľkej noci oslavujú Zoslanie Ducha svätého apoštolom. Tieto sviatky vrcholiacej jari tiež poznáme pod názvom Turíce, Letnice alebo Rusadle. S Turícami sa viaže aj veľa pekných ľudových zvykov. Na vidieku sa stavajú máje s farebnými stužkami a šatkami ozdobených briez alebo ihličnanov. ...


Deň matiek

[07.06.2023]     Druhá májová nedeľa aj tento rok patrila našim mamkám, ktoré sa zišli v spoločenskom pavilóne v nedeľné popoludnie a potešili sa z pripraveného programu detí z MŠ, CZŠ, detského folklórneho súboru HOĽANGA a folklórneho súboru ŇARŠANKA. Nechýbalo hovorené slovo, spev a tanec. Pripravené bolo aj malé občerstvenie aj s darčekom. Sme radi, že aj týmto kultúrnym programom sme ...


Sto rokov života sa dožíva náš občan

[01.06.2023] Dňa 25.4.2023 sa dožil občan našej obce p. Juraj Tuleja sto rokov života. Obec pri tejto výnimočnej príležitosti zorganizovala slávnostné stretnutie s oslávencom a jeho rodinou. Najvhodnejšie miesto stretnutia bol navrhnutý kaštieľ, v ktorom má obec zriadenú Pamätnú izbu Štefana Onderča – historická miestnosť, historické dožitie. Medzi pozvanými hosťami nechýbali riaditeľky škôl, duchovný ...


XXII. ročník prázdninového stolnotenisového turnaja

[04.04.2023]      Po dlhšej prestávke spôsobenej korona krízou sa v spoločenskom pavilóne zišli nadšenci stolného tenisu hovorovo tiež používaný názov pingpong. Vhodne navrhnutý dátum na zorganizovanie športovej akcie patrí medzi dôležitý faktor k úspešnosti účasti hráčov. Jarné prázdniny boli ideálnym termínom z dôvodu menších povinností ako v školskom roku a z tohto dôvodu je veľa ...