História letiska v Ražňanoch II.

vložený: 02.12.2004 13:46, upravený: 02.12.2004 13:46, čítaný: 5896x

obr1Ten, kto vyberal polohu mesta Sabinov musel byť očarený jeho okolím. Je tu všetko, čo oku lahodí. Členitý terén aj rovina s pretekajúcou riekou Torysa uchváti každého letca, či už pri pohľade zo zeme alebo spod oblakov. V duchu si vravím verš:
„Ach zem krásna, zem milovaná. Kolíska moja i hrob môj...”
Letisko v Ražnanoch sa zrodilo, keď vstúpil do platnosti par. 4 čl. 63/1935 Sb. z. a r. Poľné letisko Ňaršany - Ražňany sa tak ocitlo v mobilizačných plánoch armády. Ministerstvo obrany, III. let. odbor, 1. odd. mohlo konštatovať, že k 1.10.1938 malo letectvo k dispozícii 72 letísk rôznej kategórie.obr8Využívala ho najmä pilotná škola zo Spišskej Novej Vsi, riadená škpt. J. Dudou a letkami 3. leteckého pluku gen. M.R.Štefánika. Stalo sa legendou pilotov. V dobe ohrozenia republiky (1938), podľa svedecva dnes už nežijúceho plk. let. Tomáše Krumla, patrila jeho III. stíhacia peruť k 1. leteckému pluku T.G.Masaryka protivzdušnej obrany štátu. Po osudnej mníchovskej dohode, boli letky 31(P) a 32(L) vyslané proti maďarskej iridente do Košíc a Užhorodu. V opevnenom pásme („Kosinské peklo” - 27. 10. 1938 vyradila granátom posádku bunkra tlupa „Szabadczapat”) okolo Užhorodu prebiehali neustále šarvátky a tiež na východe bola nútená v októbri 1938 13. letka s lietadlami Š-324 (E) pod velením mjr. Goldberga bombardovať povstalcov v priestore Šalanky pri Berehove. obr7Letka spolupracovala s Hraničnou oblasťou HO-12. Východ republiky sa letecky posilňoval, o čom svedčí prítomnosť bombardovacích lietadiel B-71 (Katuška). Pri prelete 27. 10. 1938 sa vinou navigátorov od letky 74(V) let. pluku 6 odtrhla trojica B-71. Po spotrebovaní paliva nepoškodené pristáli neďaleko letiska Ňaršany. Na druhý deň odleteli do Spišskej Novej Vsi. Záložní piloti - poddôstojníci boli pochválení, navigátori z povolania potrestaní!

obr2Po tzv. viedenskej arbitráži sa mestá Košice a Užhorod stali súčasťou Maďarska. Pre obrancov sa stratou železnice a komunikácií situácia zhoršila. Ostala len problematická severná magistrála Stakčín - Perečín - Svalava. Stíhacie letky s lietadlami B-534 sa presunuly na poľné letisko Ňaršany. Por. let. T. Kruml bol v tom čase pobočníkom veliteľa perute III/1 pplk. Michaleca. Toho v poli zastupoval škpt. E. Cižek. Veliteľom 31. letky (P) v Ňaršanoch bol kpt. let. Seidl. Na konci novembra sa letka vrátila do Hradca Králové. Letci sa zapojili do zahraničného odboja. Zastavme sa pri spomienkach L. Uličného, ktorý sa učil za pekára v Sabinove. Do Ňaršan boli počiatkom novembra 1938 dislokované stíhacie B-534 a pozorovacie Š-328. Parkoval tam tiež Zlín XII červenej farby (OK-TBB) z niektorého aeroklubu. Do stanice Sabinov najprv dorazil pozemný sled s technickým personálom a materiálom pre prevádzku letiska. Raz v nedeľu odpoludnia pri bojovom cvičení došlo ku zrážke dvoch B-534, piloti opustili lietadlá padákmi (?). Možno sa nájdu pamätníci, ktorí nám upresnia ako skončili piloti a ich lietadlá.

obraPrvého septembra 1939 napadlo Nemecko Poľsko. Hlavný úder bol vedený z Nemecka, ale časť pozemných vojsk nemeckej armády prechádzala po území Slovenska, Podkarpadskej Rusi (obsadenej Maďarmi) a Rumunska. Táto skutočnosť podnietila poľské letectvo začať prieskumné lety na území severného Slovenska. Dňa 5.9.1939 prenikol poľský Lublin R-XIII D nad Prešov a zaútočil na pochodujúcu jednotku Slov. armády. Z obavy pred ďalšímmi útokmi boli na poľné letisko Ňaršany dislokované tri B-534 s posádkami: rtk. F. Hanovec, des. M. Žarian a des. V. Javoliar. V ranných hodinách 6.9.1939 sa Lublin znovu objavil nad Prešovom a letel na sever, po rieke Toryse. Z Ňaršan odštartovali B-534. Hneď po prvom útoku bol nič netušiaci Lublin zapálený, osádka ešte stihla odhodiť bomby, ktoré dopadli vedľa „kapličky” a piloti zhoreli (?). Pochovaní sú na Prešovskom cintoríne, kde ich rodní Poliaci objavili po 61 rokoch.

Poznámky k fotografiám:
1.foto - Vojenským účelom slúžili aj športové litadlá. Na snímke dvojsedadlový Zlín Z-XII na poľnom letisku Ňaršany.
2.foto - bez komentára
3.foto - Plk. Tomáš Kruml určitú dobu lietal z 122. squadronou R.A.F. ri mobolizácii na jeseň 1938 ako por. let. pôsobil pri 31. stíhacej letke 1. let. pluku T.G.Masaryka.
4.foto - Spitfire IX. MT 122. squadrony R.A.F., na ktorom lietali plk. Kruml aj Otto Smik.
5.foto - Časom poznamenaný, ale unikátny záber z pobytu leteckého pluku (Ňaršany).
História letiska v Ražňanoch II.
Podobné články