Aktuality a oznamy
Výberové konanie na 4 pracovné miesta MOaPS

vložené: 08.12.2023
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

vložené: 27.11.2023
Oznam o výberovom konaní - odborný manažér KC obec Ražňany

Informácie o výberovom konaní nájdete v prílohe oznamu.

vložené: 24.11.2023
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 21.11.2023 t. j. v utorok so začiatkom o 18.30 hod. v priestoroch obecného úradu. Program v prílohe. 

Radovan Rokošný, starosta obce.

Príloha
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ
vložené: 16.11.2023
Oznam o výberovom konaní - odborný manažér KC

vložené: 13.11.2023
Pozvánka na OcZ dňa 15.11.2023

vložené: 10.11.2023