Aktuality a oznamy
Verejná súťaž na stavebné zákazky

OZNAM

 

Obec Ražňany vyhlasuje verejnú súťaž na stavebné zákazky s nízkou hodnotou na tieto stavebné práce:

 

 1. Oporný múr rodinného domu.

 2. Zateplenie a fasáda budov MŠ Ražňany.

 3. Rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ Ražňany.

 

 

Podklady na predkladanie ponúk si možno vyzdvihnúť na OcÚ v Ražňanoch, v termíne do 15.6.2010.

 

V Ražňanoch 1.6.2010

 

 

Ing. Eliaš Dušan

starosta obce

vložené: 01.06.2010
Zápis detí do MŠ na šk. rok 2010/2011

OZNAM

Riaditeľka MŠ v Ražňanoch oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2010/2011 sa uskutoční od 21.2. 2010 do 12.3. 2010. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v budove školy v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.

Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme podľa školského vzdelávacieho programu „Zázračný strom prekvapení“, ktorý je zameraný na enviromentálnu výchovu.

Prednostne sa prijímajú:

 • Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • Deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Aktivity školy:

 • Šarkaniáda
 • Kultúrne programy: Moji starkí, Vianočné zvony, Deň matiek, MDD, Rozlúčka s predškolákmi - noc v materskej škole
 • Karneval
 • Školské kolo v speve slovenských a šarišských piesní „Sláviček“ a v prednese poézie a prózy „Čin -Čin“
 • Výstava veľkonočných kraslíc
 • Spolupráca s CZŠ v Ražňanoch, Mestskou knižnicou v Sabinove, ZUŠ

Deťom našej materskej školy umožňujeme navštevovať tieto krúžky:

 • Angličtina hrou
 • Tanečný krúžok „Slnečnička“
 • Na potulkách svetom s počítačovou myškou

vložené: 17.02.2010
Konkurz na funkciu hlavného kontrolóra obce

Obec Ražňany vyhlasuje konkurz na funkciu hlavného kontrolóra obce. Funkcia je voľná od 01.10.2009. Podrobné informácie podá starosta obce. Záväzné prihlášky do konca októbra 2009.

vložené: 01.10.2009
DETI, POZOR !!!

Dňa 29.8.2009 sa v Ražňanoch spoločne rozlúčime s prázdninami. Stretneme sa v parku o 13.00 hod. pri hrách a utrápení si trochu oddýchneme pri filme. Vyvrcholením celého programu bude svätá omša, ktorou program ešte nekončí. Pokračovať budeme opekačkou a ktovie, či skončíme ňou...

vložené: 25.08.2009
13. Letecký deň

Pozvánka: \"13.

vložené: 22.08.2009
Pozvánka

Futbalový klub FC Ražňany Vás týmto pozýva na 15. ročník Memoriálu Jozefa Miška, ktorý sa uskutoční dňa 16.8.2009 (v nedeľu) o 13.00 hod. na ihrisku v Ražňanoch. Súťaže sa zúčastnia starí páni z Ražnian, Šarišské Michaľany, Malý Šariš a súťažiaci z firmy C.M.R. Tešíme sa na Vašu účasť.

vložené: 14.08.2009
Pozvánka na nohejbalový turnaj

Pozývame Vás na nohejbalový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 15.8.2009 (sobota) o 12.30 hod. v parku na ihrisku pri obecnom úrade. Turnaja sa zúčastnia 3 mužstvá z Ražnian a mužstvá zo Sabinova, Prešova a Uzovského Šalgova.

vložené: 14.08.2009
Pozvánka na Jubilejnú púť na vrchu Kohút

Veriaci obce Jakubova Voľa Vás týmto pozývajú na tradičnú Jubilejnú púť na vrchu Kohút, ktorá sa uskutoční dňa 16.8.2009 so začiatkom o 10.30 hod.

vložené: 13.08.2009
Pozvánka na hasičskú sútaž

Dobrovoľný hasičský zbor Ražňany Vás pozýva na Pohárovú sútaž. XVI. ročník Memoriálu p. Cicmana. Sutaž sa uskutoční dňa 9.8.2009 o 13 hodine.

vložené: 23.07.2009
Stolnotenisový turnaj

Organizačný výbor Vás srdečne pozýva na 10. ročník stolnotenisového turnaja detí a dospelých, ktorý sa uskutoční dňa 28. februára 2009 t.j. v sobotu o 9.00 hod. v kinosále Súťažiace kategórie: - do 18 rokov - nad 18 rokov Tešíme sa na Vašu účasť.

vložené: 27.02.2009