Spravodajstvo a tlačové správy

Téma: DHZ

Ražnianski hasiči sa dočkali

[20.07.2021]     Obec Ražňany zaslala na Ministerstvo vnútra SR prvú žiadosť ešte pred šiestimi rokmi a žiadala prideliť Dobrovoľnému hasičskému zboru v Ražňanoch zásahové motorové vozidlo. Dôvodom žiadosti bola nutnosť vynoviť vozový park. Vozidlo Škoda 706 bolo už dávno za hranicou životnosti a len vďaka zanieteným jednotlivcom sa darilo udržiavať zásahové vozidlo schopné výjazdu. V priebehu ...


Obnova Požiarnej zbrojnice

[21.07.2020] Obec Ražňany požiadala o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na základe výzvy prezídia hasičského a záchranného zboru. V tejto žiadosti bola aj úspešná a na obnovu získala dotáciu vo výške 30.000,- € s 5 % spolufinancovaním. V procese verejného obstarávania bola vysúťažená výška 31.494,83 € s DPH.    Dôvodom predkladania žiadosti bol ...


26. ročník memoriálu J. Cicmana

[27.08.2019] Prvá augustová nedeľa patrí už každoročne kultúrno – športovej akcii, ktorú organizujú naši hasiči. Tento rok kvôli rekonštrukcii hasičského výcvikového strediska sa akcia konala na miestnom futbalovom ihrisku. V priebehu týždňa pred súťažou účasť potvrdilo 12 obcí, z toho 2 ženské, 8 mužských a 2 mužské nad 35 rokov. Odovzdávania cien sa zúčastnili ...


Kniha DHZ Ražňany

[02.07.2018]

Autorom knihy DHZ Ražňany, ktorá vyšla v týchto dňoch je Ondrej Leššo, podklady spracovával takmer 2 roky a čerpal hlavne z týchto zdrojov: Archív DHZ, Kronika DHZ, Foto dokument DHZ, fotograf p.Slaninka Štefan, Darované fotografie, Denná tlač: Korzár, Večerník. Za to všetko mu patrí veľká vďaka.


Protipovodňový vozík

[05.01.2016] Dňa 18. decembra 2015 štátny tajomník Ministerstva vnútra Marián Saloň v Prešove slávnostne odovzdal 74. obciam z 9 východoslovenských okresoch protipovodňový balík prvej pomoci. Obsah balíka tvoria kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, set náradia a prívesný vozík. Za obec sa na odovzdaní zúčastnil starosta ...